trio

Projekt " TRIO "

Děti dětem… dospívající dospívajícím… mládež mládeži…

Prevence ještě může být sranda…když už jde v tématu duševního zdraví do tuhého, na legrácky nebývá čas. Ale v prevenci si rádi pohrajeme a témata můžeme vysvětlovat hravou formou.

Ve Flaminii se orientujeme především na prevenci. Chceme pomáhat dětem a mladým, aby se vůbec nedostávali do situací, kdy už to není sranda. Chceme, aby uměli sami na sobě pracovat a uměli rozpoznávat varovné signály, kdy jde do tuhého.

To byla jedna z prvních myšlenek na úplném začátku tématu nedostatečných informací ve školách. V reakci na výzkumy, které máme díky naší spolupracující organizaci Nevypusť duši k dispozici, jsme cítili velkou potřebu umožnit školákům poznat a ohmatat si jednoduché techniky, které pomáhají zvládat každodenní situace, kdy se necítíme fajn. Taková ta první pomoc, po které mohou sáhnout, když rozpoznají, že se jim stahuje hrdlo, tlačí žaludek, potí čelo, …

Milé setkání se zakladatelkou Života na klíč Evou Metelkovou přineslo spolupráci v rovině odborné – spojení s psychoterapeutkami ze Života na klíč vygenerovalo nejen perfektní výběr jednotlivých relaxačních technik, ale i postupnou tvorbu podoby celého projektu. Do toho skvěle zapadlo napojení na Základní školu Na Líše, školu s výtvarným zaměřením.

Žáci a žákyně 8.ročníku obdrželi „nalejvárnu“ relaxačních technik, svěřili se nám s tím, jak často a jaké projevy stresu na sobě pozorují, zda si ví rady, když je projev stresu paralyzuje, zda nějaké techniky na uvolnění znají,…Byli báječní! A paní učitelka také. V hodinách výtvarky nyní budou techniky zpracovávat do podoby, která bude přijatelná a „cool“ pro jejich vrstevníky, pro děti základních škol. A snad nám taky mládež navrhne skvělý název pro tento projekt, nám se to TRIO úplně nelíbí.

Nesmírně se na výsledky těšíme. Máme dohodu, že takovou antistresovou nalejvárnou projdou i další třídy ZŠ Na Líše. A pak se těšíme do dalších škol.

V rámci dvouhodinovky mohli naši školní parťáci využít i canisterapie – celou přednášku bedlivě sledovala budoucí vodicí fenečka Csipke z Nadačního fondu Mathilda. Když se totiž spojí více společnost-podpůrných záměrů, přináší to další bonusy.

Máte dotazy k projektu?

Přidejte se k nám

Pokud chcete podpořit Nadační fond Flaminia, můžete tak učinit zasláním příspěvku na náš transparentní účet.
Za všechny podpořené Vám ze srdce děkujeme!

Číslo našeho účtu
213913022/0600
1 000
(pomocí QR kódu)
5 000
(pomocí QR kódu)
10 000
(pomocí QR kódu)
Pokud chcete vystavit potvrzení o daru, neváhejte nás kontaktovat, obratem Vám potvrzení pošleme na Váš e-mail.